Analgesic

Salicylate

search

Salicylate

 • Preparations
 1. Acetylsalicylic acid (Aspirin)
  1. Analgesic Dosing: 500-1000 mg every 4-6 hours
 2. Trisalicylate (Trilisate)
  1. Dosing 1000-1500 mg every 8-12 hours
 3. Diflunisal (Dolobid)
  1. Dosing: 500 mg q8-12 hours
 4. Salsalate (Disalcid)
 5. Sodium Salicylate (Uracil 5)
 6. Sodium thiosalicylate (Tusal)